Documente necesare cetatenilor pentru emiterea diverselor acte – COMPARTIMENTUL URBANISM

• Documente necesare pentru emiterea certificatului de atestare a edificării construcţiilor

• Documente necesare intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor

• Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism, pentru construire, demolare, extindere, pentru dezmembrare, alipire si pentru informare

Posted in Compartiment Urbanism, Disciplina in constructii, Documente de interes public, Formulare tipizate, Informatii publice, Urbanism.