Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Documente de interes public

Anunt important pentru proprietarii de fose individuale

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare (fose) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al UAT JILAVA în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Formularul se poate descărca de pe site-ul primăriei Jilava și se poate trimite completat pe e-mail la următoarea adresa primariajilava@primariajilava.ro. Cererea se poate ridica și de la Registratura comunei Jilava unde va fi necesară completarea şi depunerea pentru înregistrare.
Termen limita de înscriere 30 octombrie 2022!

Cererea de înscriere poate fi descarcata de

Varianta finala a proiectului de stema a comunei Jilava, județul Ilfov

Conform dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, coroborate cu cele ale art. 1, alin. (4) din H.G. nr. 25/2003 privind metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, U.A.T. Comuna Jilava, judeţul Ilfov își face publică intenția de modificare a anexei nr. 2 la HCL nr. 2/2021 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Jilava, județul Ilfov.
În acest sens supunem atenției publice forma modificată a descrierii și semnificațiilor elementelor ce alcătuiesc stema comunei Jilava, județul Ilfov, respectiv a anexei nr. 2 la HCL nr. 2/2021, atașată prezentului anunț.


În termen de 10 zile calendaristice de la data afișării, respectiv până la data de 11.04.2022, ora 10:00, persoanele sau organizațiile interesate pot trimite în scris, propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, prin următoarele modalități:
• Prin fax la numărul 021.457.11.71;
• Pe e-mail-ul primăriei comunei Jilava la adresa primariajilava@primariajilava.ro;
• Prin depunere la sediul primăriei comunei Jilava.

Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Jilava pentru anul 2022

Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Jilava și a Programului anual al achizițiilor publice al comunei Jilava pentru anul 2022