Acte TIPIZATE URBANISM

• Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei

• Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

• Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

• Cerere si documente necesare emiterii numarului postal

• Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

• Cerere pentru receptionarea construcţiei

• Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

Posted in Compartiment Urbanism, Disciplina in constructii, Documente de interes public, Formulare tipizate, Informatii publice, Urbanism.