Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Compartiment Cadastru

Programului National de Cadastru si carte funciara aflat in derulare la nivelul comunei Jilava

In vederea derularii Programului National de Cadastru si Carte Funciara, Primaria comunei Jilava anunta ca, proprietarii de imobile (terenuri cu sau fara constructii) situate in tarlaua 80, str. Odai (numere pare), Str. Mierlari (numere pare), Str. Craitelor, se pot prezenta la sediul Primariei, Compartimentul de Cadastru, in zilele de
Marti, intre orele : 10-13
Miercuri, intre orele : 10-13
Joi, intre orele : 14-16
pana la 16 Decembrie 2021, avand asupra lor, actele de proprietate in copii legalizate, precum si acte de identitate in copii nelegalizate.

Detalii, mai jos: