Programul național de Cadastru și Carte Funciară

În vederea derulării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, Primaria comunei Jilava anunță proprietarii de imobile (terenuri), situate în extravilan, tarlalele : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 44, 45, 54, 55, 58, 70, 74, 75, 78, 79, 91, 92, 94, 95 și 97, se pot prezenta la sediul Primăriei, Compartimentul de Cadastru, în perioada 7-30 August 2018, având asupra lor, actele de proprietate în copie legalizată, precum și copii ale actelor de identitate (nelegalizate), în zilele de :

  •  Marți – între orele : 10-13
  •  Miercuri – între orele : 14-16
  •   Joi –  între orele : 10-13

Posted in Anunturi, Anunturi publice, Compart. comunitar cadastru, Compartiment Cadastru.