Primar: Petre Elefterie Ilie

Tratament contra tantarilor

Sambata, 17 aprilie 2021, dupa ora 21.00, Consiliul Judetean Ilfov, prin Serviciul Judetean de Dezinsectie și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua tratament terestru pentru combaterea insectelor de disconfort (tantari adulti) cu produsul ”EXIT 100EC” ce actioneaza prin contact si ingestie, in doza de 50ml/ha. Produsul este toxic pentru albine, pesti si organisme acvatice. Locul in […]

Informare cu privire la defrisari – prevederi speciale privind tăierea nucilor

Vă aducem la cunoștință prevederile LEGII nr.348/2003 a pomiculturii-republicată în care sunt prevederi speciale cu privire la tăierea nucilor. Astfel: Art.17. Cultura nucului din categoria pomi răzleți este supusă și următoarelor prevederi speciale: b) tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar se face pe baza AUTORIZAȚIEI DE DE TĂIERE/DEFRIȘARE c) […]