Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice, fisa de post si contractul de management in vederea ocuparii functiei de administrator public la nivelul comunei Jilava

Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice, fisa de post si contractul de management in vederea ocuparii functiei de administrator public la nivelul comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 Ia HCL nr. 42/23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava

Continue reading