Informatii importante despre carantina!

Conform Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6692 din 20.03.2021, începând cu data de 20.03.2021, ora 22:00, până la data de 03.04.2021, ora 22.00, pentru comuna Jilava a fost instituită carantina zonală pe o perioada de 14 zile.
Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.
În intervalul orar 22.00-06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele:
– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
– alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
-deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.
Pe perioada carantinei, în comuna Jilava, județul Ilfov, se interzic următoarele activități:
– Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
– Organizarea de evenimente si/sau activitati private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joaca sau altele asemenea;
Se restrânge activitatea cu publicul în Primăria Jilava. Accesul cetățenilor sau al reprezentanților persoanelor juridice în incinta instituției se va face obligatoriu cu respectarea următoarelor reguli:
– programare prealabilă la Compartimentul Registratură și Relații cu publicul, la numărul de telefon: 021/457.01.15.
– în perioada carantinării zonale, respectiv 20.03.2021 – 03.04.2021, se suspendă audiențele.
– depunerea si ridicarea documentelor la/de la SPCLEP Jilava, se va efectua doar cu programare în prealabil, la numărul de telefon. 021/457.11.22.

Posted in Anunturi, Anunturi publice, Compart. ordine si liniste publ., Informatii publice, Politie Locala, Situati de urgenta.