Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informare în scopul limitării răspândirii și eradicării buruienii ambrozia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018, cu modificările și completările ulterioare, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, se vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelte agricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.
În cazul reapariției focarelor de infestare ulterior acestei date sau în cazul apariției unor noi focare ca urmare a schimbării condițiilor pedoclimatice se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă de vegetație, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.
Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.
Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.
Nerespectarea prevederilor legale privind combaterea buruienii ambrozia, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Pentru recunoașterea morfologică în diferite faze de vegetație, mod de înmulțire, răspândire, metode de prevenire, combatere și distrugere, atașăm Pagina Specială de prezentare a buruienii Ambrozia, publicată pe site-ul Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov.