Informare cu privire la defrisari – prevederi speciale privind tăierea nucilor

Vă aducem la cunoștință prevederile LEGII nr.348/2003 a pomiculturii-republicată în care sunt prevederi speciale cu privire la tăierea nucilor. Astfel:
Art.17.
Cultura nucului din categoria pomi răzleți este supusă și următoarelor prevederi speciale:
b) tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar se face pe baza AUTORIZAȚIEI DE DE TĂIERE/DEFRIȘARE
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoane fizice sau juridice se depune cu cel puțin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică și se aprobă de specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.
d) criteriile care stau la baza documentației în vederea autorizării tăierii nucilor răzleți / castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt imbătrâniți și prezintă ramuri uscate în proporție de 60% din coroană.
2. pomii sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes național sau de interes al comunității locale.
3. pomii sunt amplasați pe aliniamentele drumurilor naționale și se pune în pericol siguranța circulației rutiere.
Art.28.
Defrișarea fără autorizație a plantațiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafață mai mare de 0,5 ha sau a plantațiilor de arbuști fructiferi cu o suprafață mai mare de 0,2 ha, precum și a nucilor sau castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei.

Posted in Anunturi, Anunturi publice, Compartiment Mediu, Documente de interes public.