Convocator Sedinta Consiliul Local Jilava

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2, 3 si 4, din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, se convoacă Consiliul local al comunei Jilava în ședință ordinară la data de 11 ianuarie 2019 orele 18.00 la sediul Consiliului Local Jilava, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 decembrie 2018;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei “de îndată” din data de 28.12.2018;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava;
5. Diverse.

Posted in Anunturi publice, Consiliu local.