Convocator Sedinta Consiliul Local Jilava

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2, 3 si 4, din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, se convoacă Consiliul local al comunei Jilava în ședință ordinară la data de 28 februarie 2019 orele 18.00 la sediul Consiliului Local Jilava, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedintei extraordinare din data de 30 ianuarie 2019;
2. Aprobarea procesului verbal al şedintei extraordinare din data de 07 februarie 2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a veniturilor încasate şi cheltuielilor comunei Jilava pe anul 2018;
4. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare din comuna Jilava pentru anul 2019-2020;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti-Ilfov;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (Str. Drum de langă vii cu suprafaţa de 11436 mp);
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru teren neproductiv extravilan peste gară – 61444 mp);
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “De 313/1” cu suprafaţa de 2259 mp);
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “De 313/2” în suprafaţa de 2169 mp);
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “De 313/3” în suprafaţa de 1968 mp);
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “De 312” cu suprafaţa de 5221 mp);
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 7/2” cu suprafaţa de 3149 mp);
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “De 7/3” cu suprafaţa de 6575 mp);
14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “De 7/4” cu suprafaţa de 5159 mp);
15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 7/5” cu suprafaţa de 2318 mp);
16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 7/6” cu suprafaţa de 3174 mp);
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (“Str. Centurii” cu suprafaţa de 9392 mp) ;
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 34/1” cu suprafaţa de 4053 mp);
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 79/1” cu suprafaţa de 3274 mp);
20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 79/2” cu suprafaţa de 3319 mp);
21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 79/3” cu suprafaţa de 3401 mp);
22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 79/4” cu suprafaţa de 3142 mp);
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 79/5” cu suprafaţa de 3072 mp);
24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jilava (pentru drumul “ De 79/6” cu suprafaţa de 3887 mp);
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Construire gradiniţă cu program normal, în comuna Jilava, judeţul Ilfov”;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Înfiinţare creşă, în comuna Jilava, judeţul Ilfov”.
27. Diverse.

Posted in Anunturi, Anunturi publice, Consiliu local.