Anunț public SC Apa Canal Ilfov

Anunț public privind emiterea acordului de mediu revizuit

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea retelei scolare din comuna Jilava, Judetul Ilfov, pentru anul scolar 2018-2019

Hotărâre privind aprobarea retelei scolare din comuna Jilava, Judetul Ilfov, pentru anul scolar 2018-2019

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea amplasamentului aferent obiectivului de investitii “AMPLASARE CONTAINERE PENTRU CONSTRUCTIE'(P+IE), CU FUNCTIUNEA DE SALA DE SEDINTE PENTRU CONSILIUL LOCAL JILAVA (etajul cladirii) si ARHIVA (parterul cladirii)”

Hotărâre privind aprobarea amplasamentului aferent obiectivului de investitii “AMPLASARE CONTAINERE PENTRU CONSTRUCTIE'(P+IE), CU FUNCTIUNEA DE SALA DE SEDINTE PENTRU CONSILIUL LOCAL JILAVA (etajul cladirii) si ARHIVA (parterul cladirii)”

Continue reading

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentul privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Jilava, judetul Ilfov

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentul privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Jilava, judetul Ilfov

Continue reading

Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta

Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta

Continue reading

Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018 in comuna Jilava

Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018 in comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre Pentru modificarea si completarea HCL nr.3B/23.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Constructie pasaj denivelat peste calea ferata – Str. Centurii comuna Jilava, judetul Ilfov”

Hotărâre Pentru modificarea si completarea HCL nr.3B/23.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Constructie pasaj denivelat peste calea ferata – Str. Centurii comuna Jilava, judetul Ilfov”

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al EURO PREST SERV JILAVA SRL

Hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al EURO PREST SERV JILAVA SRL

Continue reading

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de salubrizare a Comunei Jilava percepute de catre operatorul S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Bucuresti REBU S.A

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de salubrizare a Comunei Jilava percepute de catre operatorul S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Bucuresti REBU S.A

Continue reading