Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Continue reading

Anunt important cu privire la transportul public local

Pe 18 septembrie 2018, Ilie Elefterie Petre, primarul comunei Jilava, alaturi de alti oficiali din judetul Ilfov, printre care si presedintele Consiliului Judetean Ilfiv, Marian Petrache, au semnat contractul de transport cu noua Societate de Transport București (STB), pentru a putea asigura continuitatea serviciului de transport public prestat de fostul RATB, actual STB. Pe măsură […]

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local privind aprobarea Modelului de Contract de prestari servicii de salubritate

Hotărâre Consiliul Local privind aprobarea Modelului de Contract de prestari servicii de salubritate

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava

Hotărâre Consiliul Local – Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Extinderea, reabilitarea, eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Jilava

Hotărâre – Extinderea, reabilitarea, eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Modernizare strazi de interes local, str. Centurii si str. Piersicilor

Hotărâre – Modernizare strazi de interes local, str. Centurii si str. Piersicilor

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători

Hotărâre – Aprobarea și semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii de salubrizare

Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii de salubrizare

Continue reading

Succes la consultarile privitoare la Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Primaria comunei Jilava a invitat proprietarii de terenuri extravilane, din tarlalele : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 44, 45, 54, 55, 58, 70, 74, 75, 78, 79, 91, 92, 94, 95 si 97, in data de 9 Septembrie 2018, la ora 11.00, la […]

Continue reading