PROCES VERBAL de selectie a dosarului de candidatură pentru funcția de Director General al EURO PREST SERV JILAVA S.R.L.

PROCESUL VERBAL de selectie a dosarului de candidatură pentru funcția de Director General al EURO PREST SERV JILAVA S.R.L. poate fi consultat mai jos: Proces Verbal Candidatura Director General

Continue reading

Cursurile din sistemul de invatamant preuniversitar, suspendate pe 25 ianuarie

Vineri, 29 ianuarie, se suspendă cursurile în învățământul preuniversitar Ministerul Educației Naționale a emis un ordin potrivit căruia pe data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar. Măsura vine ca urmare a adresei Ministerului Sănătății nr 816/23.01.2019.

Continue reading

Informare cu privire la obtinerea online a extrasului de carte funciara

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a dezvoltat o aplicatie prin care sunt eliberate extrasele de informare online. Extrasul de informare cuprinde informatii referitoare la descrierea si identificarea imobilului, inscrieri privitoare la titularului dreptului de proprietate si la eventuale sarcini existente. Pentru obtinerea unui asemenea document este necesara realizarea unui cont in aplicatie, plata […]

Continue reading

HOTARARE privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Jilava

HOTARARE privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Jilava Hotarare Serviciul public de salubrizare

Continue reading

HOTARARE privind acordarea unor mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov

HOTARARE privind acordarea unor mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov Hotarare Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov

Continue reading

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Faza Studiu de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii, „Reabilitare statii RATB in Comuna Jilava, judetul Ilfov”

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Faza Studiu de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii, „Reabilitare statii RATB in Comuna Jilava, judetul Ilfov” Hotarare Reabilitare Statii STB

Continue reading

HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri in vederea casarii, demolarii si valorificarii acestora

HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri in vederea casarii, demolarii si valorificarii acestora – Corp C1- Dispensar veterinar, in suprafata de 112 mp, nr.cad 54360-C1, situat in Strada Verii nr.31 Hotarare Casare

Continue reading

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici -fara Studiu de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii ,,Modernizare, reabilitare si extindere sistem de supraveghere video in Comuna Jilava, Judetul llfov”

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici -fara Studiu de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii ,,Modernizare, reabilitare si extindere sistem de supraveghere video in Comuna Jilava, Judetul llfov” Hotarare Sistem Extindere Supraveghere video

Continue reading

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza Studiului de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii “Sistem de iluminat pentru stadion, Comuna Jilava, Judetul llfov”

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza Studiului de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii “Sistem de iluminat pentru stadion, Comuna Jilava, Judetul llfov” Hotarare Sistem Iluminat Stadion

Continue reading

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii “Construire teren multifunctional – Strada Nicolae Balcescu, Comuna Jilava, Judetul llfov”

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de Fezabilitate, aferenti obiectivului de investitii “Construire teren multifunctional – Strada Nicolae Balcescu, Comuna Jilava, Judetul llfov” Hotarare Investitii

Continue reading