Convocator Sedinta Consiliul Local Jilava

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2, 3 si 4, din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, se convoacă Consiliul local al comunei Jilava în ședință ordinară la data de 28 februarie 2019 orele 18.00 la sediul Consiliului Local Jilava, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea […]

Continue reading

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Hotarare presedinte sedinta

Continue reading

Hotarare concesionare cabinet medical

Hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical catre CMI – dr. Sandra Adalgiza Alexiu Hotarare Cabinet medical

Continue reading

Hotarare concesionare cabinet medical

Hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical catre CMA – dr. Ileana Mustata si dr. Olimpia Popescu Hotarare Cabinet medical

Continue reading

Hotarare concesionare cabinet medical

Hotarare privind aprobarea concesionarii directe a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical catre CMI – dr. Claudia Maria Mangu Hotarare Cabinet medical

Continue reading

Hotarare privind bunul imobil Politehnica

Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Jilava al bun ului imobil „Politehnica”, situat in str. Magnoliei nr. 1, comuna Jilava, judetul Ilfov, in vederea concesionarii acestuia pentru cabinete medicale Hotarare Politehnica

Continue reading

Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading

Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading

Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading

Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading