Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotarari ale CL

Regulamentul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal al UAT Comuna Jilava

Prezentul Regulament are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către UAT COMUNA JILAVA. Exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul Regulament nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege
Detalii, mai jos:

Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Jilava pentru anul 2022

Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Jilava și a Programului anual al achizițiilor publice al comunei Jilava pentru anul 2022

PROIECT DE HOTARÂRE APROBAT RECENT PENTRU A VENI ÎN SPRIJINUL CONTRIBUABILILOR

În contextul actual, de situație economică dificilă din cauza pandemiei, la propunerea primarului Elefterie Ilie Petre s-a aprobat, recent, în sedința consiliului local, proiectul de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.01.2022 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Jilava.
Hotărârea se bazează și pe necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul local care ar putea conduce la declanșarea procedurilor de insolvență, dar și pe necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2 și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență. Totodată s-a luat în considerare faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribuabilii afectați direct sau indirect de criza SARS-CoV-2.
Scopul proiectului inițiat de primarul Elefterie Ilie Petre și votat de consiliul local este sprijinirea contribuabililor aflați în dificultate.
Proiectul se adresează tuturor categoriilor de debitori cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale ori instituții publice, de pe raza administrativ- teritorială a comunei Jilava.
Termenul de depunere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice și juridice de pe raza administrativ- teritorială a comunei Jilava este până la data de 31.01.2022
Pot beneficia de anularea accesoriilor din prezenta procedură persoanele fizice și juridice care achită integral obligațiile bugetare principale restante precum și cele existente pentru anul în curs aflate în sold la data plății.
Procedura nu se aplică pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării in vigoare a prezentei hotărâri.
Prezenta procedură se aplică până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), iar termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse va fi în 30 de zile de la data înregistrării.
Pentru a beneficia de scutire, contribuabilul persoană fizică sau juridică depune cererea, până la data de 31.01.2022, inclusiv, sub sancțiunea decăderii, la registratura primăriei comunei Jilava sau on-line pe adresa de e-mail a primăriei comunei Jilava primariajilava@primariajilava.ro.
Detalii regăsiți mai jos