Anunț privind obligațiile bugetare restante

În conformitate cu prevederile art. 185, alin (1), lit b, din Legea nr 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 32 din OG nr 6 din 31.07.2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și a H.C.L. nr 128/ 11.10.2019 privind aprobarea proceduriii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor […]

Continue reading

Rezultatul interviului pentru Sef Serviciu Administrare Patrimoniu

Rezultatul interviului pentru Sef Serviciu Administrare Patrimoniu

Continue reading

Regulament al Prefecturii Ilfov privind emiterea Ordinului Prefectului

Regulament al Prefecturii Ilfov privind emiterea Ordinului Prefectului

Continue reading

Rezultat proba scrisa – Sef serviciu Patrimoniu

Rezultatul probei scrise pentru recrutarea in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante, de Sef Serviciu, gradul III, din cadrul Primariei Jilava, Serviciul Administrare Patrimoniu REZULTATUL PROBEI SCRISE 16.10.2019.pdf REZULTATUL PROBEI SCRISE 16.10.2019 – completare.pdf

Continue reading

Centralizator nominal al rezultatelor concursului– Expert

Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru recrutarea in vederea ocuparii functiei publice vacante, de executie, de Expert, Clasa I, grad profesional asistent din cadrul Primariei Jilava , Compartimentul Cadastru si Fond Funciar – structura arhitectului sef Centralizator nominal al rezultatelor concursului– Expert

Continue reading

Hotatare privind anularea accesoriilor obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018

Hotatare privind anularea accesoriilor obligatiilor bugetare principale Procedura de anulare a accesoriilor obligatiilor bugetare principale Anexa2

Continue reading

Rezultat proba scrisa expert Biroul Investitii, Achizitii si Proiecte Europene

Rezultat proba scrisa expert Biroul Investitii, Achizitii si Proiecte Europene compartimentul Urmarire Contracte si Proiecte Europene Rezultat proba scrisa expert

Continue reading