Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Compartiment Registratura

Anunt important pentru proprietarii de fose individuale

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare (fose) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al UAT JILAVA în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Formularul se poate descărca de pe site-ul primăriei Jilava și se poate trimite completat pe e-mail la următoarea adresa primariajilava@primariajilava.ro. Cererea se poate ridica și de la Registratura comunei Jilava unde va fi necesară completarea şi depunerea pentru înregistrare.
Termen limita de înscriere 30 octombrie 2022!

Cererea de înscriere poate fi descarcata de

Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Jilava pentru anul 2022

Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Jilava și a Programului anual al achizițiilor publice al comunei Jilava pentru anul 2022

MĂSURI PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI- Reorganizarea activității de lucru cu publicul în Primăria Jilava

Având în vedere faptul că la nivelul județului Ilfov rata de infectare cu noul coronavirus este în continuă creștere, vă reamintim măsurile luate în cadrul primăriei Jilava în ceea ce privește activitatea cu publicul în cadrul instituției. Astfel, conform prevederilor art. 5 alin. 3) lit. (f) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și a recomandărilor CNSU, sunt aplicate următoarele măsuri:
– Accesul în incinta Primăriei Comunei Jilava se face după efectuarea triajului epidemiologic de către agentul de pază (măsurarea temperaturii cu termometru digital și observarea vizuală a fiecărei persoane care solicită accesul în cadrul instituției, proceduri neinvazive, fără atingere). Persoanelor care prezintă simptomatologie specifică infectării cu acest virus nu le va fi permis accesul în instituție;
– Agentul de pază va limita numărul de persoane care doresc să intre în instituție, permițând accesul a maxim 2 persoane, celelalte persoane așteptând afară;
– Este obligatorie purtarea măștii de protecție individuală, care să acopere gura și nasul, în toate spațiile din interiorul primăriei;
– Este obligatorie păstrarea distanței sociale de 2 metri între persoanele care se află în curtea Primăriei sau în incinta acesteia;
– Persoanele care solicită prezența lucrătorilor din diverse compartimente sau birouri vor apela interiorul dorit de la telefonul pus la dispoziție la biroul agentului de pază și vor solicita informațiile necesare (lucrătorul din cadrul compartimentului respectiv se va deplasa la parterul instituției, de unde va prelua/preda documentele solicitantului, fără a se permite accesul acestuia în birou, dacă este necesar);
– Depunerea documentelor și a solicitărilor/sesizărilor/petițiilor se va efectua pe cât posibil on-line, prin intermediul adresei de e-mail primariajilava@primariajilava.ro sau în format fizic, la Registratura primăriei;
– Este interzisă staționarea nejustificată în curtea instituției, în vederea limitării răspândirii virusului Covid-19.
Nerespectarea măsurilor de protecție individuală precum și a măsurilor stabilite pentru desfășurarea în siguranță a activității Primăriei Comunei Jilava, va atrage răspunderea contravențională sau penală a persoanelor vinovate.
Pentru fiecare compartiment sau birou există program de lucru cu publicul, aprobat de către conducătorul instituției, după cum urmează:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:
Depunerea documentației pentru actele de identitate se face cu programare prealabilă la numărul de telefon 021/457.11.22.
Se va accepta depunerea documentelor fără programare doar pentru situații urgente, care pot fi justificate de către solicitant.
Eliberarea documentelor de identitate se face fără programare.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni și Miercuri : 0830 – 1300;
Marți : 1330 – 1830;
Joi : 1330 – 1630;
Vineri : 1000 – 1300 – doar eliberări acte de identitate.

COMPARTIMENTUL CADASTRU:
Program de lucru cu publicul:
Luni și Miercuri : 0800 – 1300;
Marți : 1330 – 1830;
Joi : 1330 – 1630;
Vineri : Nu se lucrează cu publicul.

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL:
Program de lucru cu publicul:
Luni și Miercuri : 0830 – 1300;
Marți : 1330 – 1830;
Joi : 1330 – 1630;
Vineri : Nu se lucrează cu publicul.

COMPARTIMENTUL URBANISM:
Program de lucru cu publicul:
Luni și Miercuri : 0830 – 1300;
Marți : 1330 – 1830;
Joi : 0830 – 1630;
Vineri : Nu se lucrează cu publicul.

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Program de lucru cu publicul:
Luni și Miercuri : 0830 – 1300;
Marți : 1330 – 1830;
Joi : 0830 – 1630;
Vineri : Nu se lucrează cu publicul.

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE:
Program de lucru cu publicul:
Luni și Miercuri : 0830 – 1300;
Marți : 1330 – 1830;
Joi : 0830 – 1630;
Vineri : Nu se lucrează cu publicul.

REGISTRATURĂ:
Program de lucru cu publicul:
Luni : 0800 – 1630;
Marți : 0800 – 1830;
Miercuri: 0800 – 1630
Joi : 0800 – 1630;
Vineri : 0800 – 1400.

Vă rugăm să respectați programul menționat mai sus.
Prezentul program este valabil pe toată durata stării de alertă, putând fi modificat în funcție de evoluția ratei de infectare la mia de locuitori, incidență stabilită la nivelul județului Ilfov, precum și în funcție de prevederile legale în vigoare.

Primaria Jilava, digitalizare pentru cetateni

Primăria Comunei Jilava a ales o soluție inteligentă de digitalizare a serviciilor instituției și a implementat Avansis Mobile, o aplicație mobilă integrată, de gestionare a relației dintre Primărie și contribuabili!
_______________
?Prin aplicația Avansis Mobile, cetățenii din comuna Jilava își pot plăti taxele și impozitele locale, amenzile și alte obligații fiscale.
?Aplicația Avansis Mobile poate fi utilizată de către toți cetățenii, de pe orice telefon cu sistem de operare Android sau IOS și oferă siguranță deplină utilizatorilor în privința confidențialității datelor. Primul pas care trebuie făcut de către cetățean pentru a folosi aplicația este instalarea acesteia pe telefon.
?Pentru a instala aplicația, se deschide magazinul de aplicații pe dispozitivul pe care se dorește instalarea și se caută termenul Avansis Mobile (foto 1).

Pentru a activa un cont trebuie să urmați câțiva pași simpli (foto 2).

ℹVom investi în continuare în sisteme digitale, pentru a pune la dispoziția comunității, servicii online ce vor putea fi accesate prin utilizarea calculatorului sau a telefonului.
ℹDe asemenea, vom face toate demersurile necesare pentru a reduce timpul de lucru cu contribuabilii și timpul alocat soluționării tuturor solicitărilor acestora, dar și pentru un management mai eficient, mai transparent, economie de timp, resurse umane și financiare.

Program prelungit la Evidența Populației pentru eliberarea buletinelor

În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral, mai multe birouri din cadrul Primăriei Jilava vor avea programul de lucru cu publicul extins și în zilele de weekend în care vor avea loc alegerile.
Registratura, casieria, biroul de taxe și impozite, registrul agricol și biroul de evidența populației vor avea programul de lucru cu publicul, în zilele de 09 și 10 noiembrie 2109, precum și în zilele de 23 și 24 noiembrie 2019, astfel:
– sâmbătă, 09.11.2019 și 23.11.2019, în intervalul orar 08:00 – 16:00;
– duminică, 10.11.2019 și 24.11.2019, în intervalul orar 07:00 – 21:00.