Hotarare privind regulamentul pentru stimularea prescolarilor

Hotarare privind Regulamentul privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita in anul 2019 Hotarare regulament prescolari

Continue reading

Hotarare privind prestarea de munca in folosul comunitatii

Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice sau alte persoane condamnate sa efectueze ore de munca in serviciul comunitatii vor presta activitati in folosul comunitatii Hotarare prestare munca in folosul comunitatii

Continue reading

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor de conducere din cadrul aparatului de baza al primarului comunei Jilava si ale Serviciului Local de Evidenta al Persoanelor, fara personaliytate juridica, din subordinea Consiliului Local Jilava. Hotarare salarii de baza

Continue reading

Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru recrutarea in vederea ocuparii functiilor publice vacante

Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru recrutarea in vederea ocuparii functiilor publice vacante Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru recrutarea in vederea ocuparii functiilor publice vacante

Continue reading

Rezultatul examenelor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs

Rezultatul examenelor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs este urmatorul REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS 20.02.2019

Continue reading

Anunt intreruperi energie electrica

Avand in vedere adresa transmisa de E – Distributie Muntenia si inregistrata la primaria Jilava prin care se anunta lucrari de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, va aducem la cunostinta ca vineri 15.02.2019, in intervalul orar 09:00 – 17:00 vor fi intreruperi in furnizarea energiei electrice in urmatoarele locatii: – STR. SABARULUI; – […]

Continue reading

PROCES VERBAL privind rezultatul interviului pentru functia de Director General al SC EURO Prest SERV Jilava SRL

Procesul verbal privind rezultatul interviului pentru functia de Director General al SC EURO Prest SERV Jilava SRL a fost incheiat pe 11 febriarie 2019, iar comisia de concurs, in urma probei de interviu a concluzionat, rezultatele fiind comunicate mai jos. Proces Verbal Director Euro Prest Serv Jilava

Continue reading

Anunt privind intentia de elaborare a planului urbanistic general al COMUNEI JILAVA

Planul Urbanistic General este documentatia de urbanism care are caracter director si de reglementare elaborata in baza strategiei de dezvoltare a comunei Jilava. Pornind de la evaluarea stadiului actual al dezvoltarii comunei Jilava, documentatia va elabora propuneri de dezvoltare urbanistica pe termen scurt si mediu, iar publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri, conform […]

Continue reading

Rezultate selectie dosar Politist Local

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de POLITIST LOCAL, clasa III grad profesional asistent, in cadrul Primariei JILAVA, Serviciul Public Politie Locala, Compartimentul Disciplina in Constructii si Afisajul Stradal este mai jos: Selectie dosare Politist Local

Continue reading