Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Serviciul impozite si taxe

Înștiințare – în vederea persoanelor juridice

Având ȋn vedere modificarea art.460, alin.(6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin Legea nr. 296/18.12.2020, aducem la cunoștință contribuabililor persoane juridice, faptul că: “Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.”

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%, conform Legii nr. 252/2022 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal.

Pentru rapoartele de evaluare cu data de referință 31.12.2023, termenul de întocmire și depunere al acestora, stabilite conform Codului Fiscal, este 31 martie 2024 (primul termen de plată). Acest termen este OBLIGATORIU, depunerea după această data a rapoartelor de evaluare întocmite până la 31.03.2024 având drept consecință aplicarea sancțiunii corespunzătoare de către organul fiscal. Rapoartele de evaluare întocmite și depuse după 31.03.2024 vor fi avute în vedere la impozitul pe clădiri începând cu anul următor.

În consecință vă informăm că ultima evaluare a imobilelor deținute de către societatea dumneavoastră a fost efectuată în data de 31.12.2018.