Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018 in comuna Jilava

Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018 in comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre Pentru modificarea si completarea HCL nr.3B/23.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Constructie pasaj denivelat peste calea ferata – Str. Centurii comuna Jilava, judetul Ilfov”

Hotărâre Pentru modificarea si completarea HCL nr.3B/23.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Constructie pasaj denivelat peste calea ferata – Str. Centurii comuna Jilava, judetul Ilfov”

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al EURO PREST SERV JILAVA SRL

Hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al EURO PREST SERV JILAVA SRL

Continue reading

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de salubrizare a Comunei Jilava percepute de catre operatorul S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Bucuresti REBU S.A

Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de salubrizare a Comunei Jilava percepute de catre operatorul S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Bucuresti REBU S.A

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță aferenți semestrelor I qi II pe anul 2017, pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de SC RER Ecologic Service București-REBU S.A., in comuna Jilava

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță aferenți semestrelor I qi II pe anul 2017, pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de SC RER Ecologic Service București-REBU S.A., in comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL aI COMUNEI JILAVA

Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL aI COMUNEI JILAVA

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Jilava, pentru anul bugetar 2018

Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Jilava, pentru anul bugetar 2018

Continue reading

Hotărâre privind modificarea si completarea Anexelor nr, 1,2 si 3 la HCL nr.42/23.10.20L7 privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava

Hotărâre privind modificarea si completarea Anexelor nr, 1,2 si 3 la HCL nr.42/23.10.20L7 privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre pentru aprobarea procedurii interne a comunei Jilava privind modalitatea de atribuire a contractelor catre entitatile juridice la care consiliul local este acfionar majoritar

Hotărâre pentru aprobarea procedurii interne a comunei Jilava privind modalitatea de atribuire a contractelor catre entitatile juridice

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea Regularnentului de Administrare si Exploatare a Parcarilor Publice din Comuna Jilava

Hotărâre privind aprobarea Regularnentului de Administrare si Exploatare a Parcarilor Publice din Comuna Jilava

Continue reading