Hotărâre privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare la persoanele juridice de la l0 lei/angajat/luna la 30 lei/angajat/luna si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice

Hotărâre privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare la persoanele juridice de la l0 lei/angajat/luna la 30 lei/angajat/luna si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice

Continue reading

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Comunei Jilava, județul Ilfov in Republica Moldova Raionul laloveni, in perioada 24.03.2018 – 29.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Comunei Jilava, județul Ilfov in Republica Moldova Raionul laloveni, in perioada 24.03.2018 – 29.03.2018

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Jilava pe anul 2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Jilava pe anul 2018

Continue reading

Hotărîre privind salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava si ale serviciilor publice, fara personalitate juridica, subordonate precum si indemnizatiile alesilor locali incepand cu 01 ianuarie 2018

Hotărîre privind salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava si ale serviciilor publice, fara personalitate juridica, subordonate precum si indemnizatiile alesilor locali incepand cu 01 ianuarie 2018

Continue reading

Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda in anul 2018 ajutoare de Urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate

Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda in anul 2018 ajutoare de Urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate

Continue reading

Hotărâre privind numirea doamnei Velciu Violeta-Cătălina in calitate de membru in cadrul Consiliului de Administrație al EURO PREST SERV JILAVA SRL

Hotărâre privind numirea doamnei Velciu Violeta-Cătălina in calitate de membru in cadrul Consiliului de Administrație al EURO PREST SERV JILAVA SRL

Continue reading

Hotărâre privind inregistrarea Comunei Jilava in Sistemul Național Electronic de Plăți Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar

Hotărâre privind inregistrarea Comunei Jilava in Sistemul Național Electronic de Plăți Online a Taxelor și Impozitelor utilizând cardul bancar

Continue reading

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Local Jilava, in administrarea Consiliului Judetean Ilfov a strazii “Drum pe lângă vii” (De 0/33, De 0/38, De 0/77 partial, De 0/12), aflat in domeniul public al comunei Jilava

Hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Local Jilava, in administrarea Consiliului Judetean Ilfov a strazii “Drum pe lângă vii” (De 0/33, De 0/38, De 0/77 partial, De 0/12), aflat in domeniul public al comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor Hotărâre aparținând domeniului privat de interes local al Comunei Jilava, județul Ilfov

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor Hotărâre aparținând domeniului privat de interes local al Comunei Jilava, județul Ilfov

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți

Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate in dotarea U.A.T. Comuna Jilava

Continue reading