Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading

Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading

Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading

Hotarare privind inventarul

Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava, judetul Ilfov Hotarare inventar

Continue reading

Hotarare privind stabilirea tarifelor de salubrizare

Hotarare privind modificarea tarifului aferent prestarii serviciului de salubrizare in Comuna Jilava ce sunt efectuate de catre societatea Euro Prest Serv Jilava SRL, pentru persoane fizice Hotarare tarife salubrizare

Continue reading

Hotarare privind situatii deosebite

Hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care primarul comunei Jilava poate acorda in anul 2019 ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate, precum si cuantumurile acestor ajutoare conform anchetelor sociale efectuate de Biroul de Asistenta Sociala, pentru fiecare caz in parte Hotarare situatii deosebite

Continue reading

Hotarare privind regulamentul pentru stimularea prescolarilor

Hotarare privind Regulamentul privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita in anul 2019 Hotarare regulament prescolari

Continue reading

Hotarare privind prestarea de munca in folosul comunitatii

Hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii persoane fizice sau alte persoane condamnate sa efectueze ore de munca in serviciul comunitatii vor presta activitati in folosul comunitatii Hotarare prestare munca in folosul comunitatii

Continue reading

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functiilor de conducere din cadrul aparatului de baza al primarului comunei Jilava si ale Serviciului Local de Evidenta al Persoanelor, fara personaliytate juridica, din subordinea Consiliului Local Jilava. Hotarare salarii de baza

Continue reading

Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru recrutarea in vederea ocuparii functiilor publice vacante

Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru recrutarea in vederea ocuparii functiilor publice vacante Centralizator nominal al rezultatelor concursului organizat pentru recrutarea in vederea ocuparii functiilor publice vacante

Continue reading