Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor Hotărâre aparținând domeniului privat de interes local al Comunei Jilava, județul Ilfov

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor Hotărâre aparținând domeniului privat de interes local al Comunei Jilava, județul Ilfov

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți

Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate in dotarea U.A.T. Comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 cu punctul 5

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 cu punctul 5 la HCL nr. 17/31.01.2018 privind salarizarea politistilor locali cu studii medii

Continue reading

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Comunei Jilava cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Comunei Jilava cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov

Continue reading

Hotărâre privind salarizarea mediatorului sanitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava

Hotărâre privind salarizarea mediatorului sanitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali din cadrul Consiliul Local al comunei Jilava pe anul 2018

Hotărâre privind aprobarea participarii la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali din cadrul Consiliul Local al comunei Jilava pe anul 2018

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice, fisa de post si contractul de management in vederea ocuparii functiei de administrator public la nivelul comunei Jilava

Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice, fisa de post si contractul de management in vederea ocuparii functiei de administrator public la nivelul comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre privind modificarea si completarea Programului Anual de Achizitii publice

Hotărâre privind modificarea si completarea Programului Anual de Achizitii publice al Comunei Jilava pe anul 2018

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 Ia HCL nr. 42/23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat, către EURO PREST SERV JILAVA SRL

Hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat, către EURO PREST SERV JILAVA SRL a bunurilor ce apartin Comunei Jilava conform Anexelor nr. 1,2 si 3, precum si aprobarea contractului de comodat conform Anexei nr. 4

Continue reading