Hotărâre privind rectificarea bugetului

Hotărâre Consiliul Local privind aprobarea Modelului de Contract de prestari servicii de salubritate

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local privind aprobarea Modelului de Contract de prestari servicii de salubritate

Hotărâre Consiliul Local privind aprobarea Modelului de Contract de prestari servicii de salubritate

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava

Hotărâre Consiliul Local – Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Extinderea, reabilitarea, eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Jilava

Hotărâre – Extinderea, reabilitarea, eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Modernizare strazi de interes local, str. Centurii si str. Piersicilor

Hotărâre – Modernizare strazi de interes local, str. Centurii si str. Piersicilor

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători

Hotărâre – Aprobarea și semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători

Continue reading