Hotărâre pentru completarea si modificarea HCL nr.37 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr.2 Jilava, judetul ilfov” cu suma de 1.114.798.38lei

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr.36 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr.2 Jilava, judetul Ilfov”

Continue reading

Hotărâre pentru completarea si modificarea HCL nr.35 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr.1 Jilava, judetul Ilfov” cu suma de 797.244159 lei

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr.34 din data de 23.10.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnnziala nr. 1 Jilava, judetul llfov”

Continue reading

Hotărâre pentru completarea si modificarea HCL nr.33 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investilii “Coonstruire Gradinita cu program normal”

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.32 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investilii “Constituire gradinita cu program normal, in comuna Jilava, judetul Ilfov”

Continue reading

Hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr.3l din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii “Infiintare Cresa, in connuna Jilava, iudelul llfov”cu suma de 180.913,19 lei

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.30 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Infiintare Cresa, in comuna Jilava, judetul Ilfov  

Continue reading

Grila salarizare 2018

Grila salarizare ianuarie 2018

Continue reading