Hotărâre Consiliul Local – Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava

Hotărâre Consiliul Local – Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Extinderea, reabilitarea, eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Jilava

Hotărâre – Extinderea, reabilitarea, eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Modernizare strazi de interes local, str. Centurii si str. Piersicilor

Hotărâre – Modernizare strazi de interes local, str. Centurii si str. Piersicilor

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local – Delegarea gestiunii serviciului de transport public de călători

Hotărâre – Aprobarea și semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători

Continue reading

Hotărâre Consiliul Local privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii de salubrizare

Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii de salubrizare

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea retelei scolare din comuna Jilava, Judetul Ilfov, pentru anul scolar 2018-2019

Hotărâre privind aprobarea retelei scolare din comuna Jilava, Judetul Ilfov, pentru anul scolar 2018-2019

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea amplasamentului aferent obiectivului de investitii “AMPLASARE CONTAINERE PENTRU CONSTRUCTIE'(P+IE), CU FUNCTIUNEA DE SALA DE SEDINTE PENTRU CONSILIUL LOCAL JILAVA (etajul cladirii) si ARHIVA (parterul cladirii)”

Hotărâre privind aprobarea amplasamentului aferent obiectivului de investitii “AMPLASARE CONTAINERE PENTRU CONSTRUCTIE'(P+IE), CU FUNCTIUNEA DE SALA DE SEDINTE PENTRU CONSILIUL LOCAL JILAVA (etajul cladirii) si ARHIVA (parterul cladirii)”

Continue reading

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentul privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Jilava, judetul Ilfov

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentul privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al comunei Jilava, judetul Ilfov

Continue reading

Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta

Hotărâre privind alegerea Presedintelui de sedinta

Continue reading