Hotărâre pentru completarea si modificarea HCL nr.35 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr.1 Jilava, judetul Ilfov” cu suma de 797.244159 lei

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr.34 din data de 23.10.2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnnziala nr. 1 Jilava, judetul llfov”

Continue reading

Hotărâre pentru completarea si modificarea HCL nr.33 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investilii “Coonstruire Gradinita cu program normal”

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.32 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investilii “Constituire gradinita cu program normal, in comuna Jilava, judetul Ilfov”

Continue reading

Hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr.3l din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii “Infiintare Cresa, in connuna Jilava, iudelul llfov”cu suma de 180.913,19 lei

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.30 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Infiintare Cresa, in comuna Jilava, judetul Ilfov  

Continue reading

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile  

Continue reading

Polițist local clasa I și clasa a III-a

Concursul se desfășoară în perioada 26.06.2018-15.07.2018 Anunț concurs polițist local clasa I, clasa a III-a Anexe circulară

Continue reading

Anunț concurs polițist local clasa I

Concursul se desfășoară în perioada 26.06.2018-15.07.2018 Anunț concurs polițist local, clasa I Anexe Ordine și Liniște  

Continue reading

Anunt privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Jilava

Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri cu privire la intentia de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Jilava pan ape data de 7 iunie 2018. Mai multe detalii pot fi gasite mai jos: Anunt initializare Plan Urbanistic General Jilava

Continue reading