Recrutare in vederea ocuparii postului contractual de executie vacant, Inspector de specialitate gradul I A

Primăria Comunei Jilava organizează concurs în vederea ocupării postului contractual de execuţie vacant, Inspector de specialitate gradul I A, din cadrul Primăriei comunei Jilava, Biroul Resurse Umane şi Administrativ – Compartiment Administrativ, Arhivă.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Jilava, şos. Giurgiului nr. 279, comuna Jilava, Judeţul Ilfov, la Biroul Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ, la doamna Ene Gabriela, care asigură secretariatul comisiei de concurs . Anunţul în Monitorul Oficial va apare în data de 22.12.2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jilava sau la tel.021/457.01.15.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, la proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor , respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, după care în termen de maxim o zi lucrătoare se vor afişa rezultatele finale ale concursului.
Mai multe detalii si conditiilede inscriere la concurs pot fi gasite mai jos.

Posted in Anunturi, Anunturi publice.