Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Jilava și a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Posted in Hotarari ale CL.