Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță aferenți semestrelor I qi II pe anul 2017, pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de SC RER Ecologic Service București-REBU S.A., in comuna Jilava

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță aferenți semestrelor I qi II pe anul 2017, pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de SC RER Ecologic Service București-REBU S.A., in comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL aI COMUNEI JILAVA

Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL aI COMUNEI JILAVA

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Jilava, pentru anul bugetar 2018

Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Jilava, pentru anul bugetar 2018

Continue reading

Hotărâre privind modificarea si completarea Anexelor nr, 1,2 si 3 la HCL nr.42/23.10.20L7 privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava

Hotărâre privind modificarea si completarea Anexelor nr, 1,2 si 3 la HCL nr.42/23.10.20L7 privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava

Continue reading

Hotărâre pentru aprobarea procedurii interne a comunei Jilava privind modalitatea de atribuire a contractelor catre entitatile juridice la care consiliul local este acfionar majoritar

Hotărâre pentru aprobarea procedurii interne a comunei Jilava privind modalitatea de atribuire a contractelor catre entitatile juridice

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea Regularnentului de Administrare si Exploatare a Parcarilor Publice din Comuna Jilava

Hotărâre privind aprobarea Regularnentului de Administrare si Exploatare a Parcarilor Publice din Comuna Jilava

Continue reading

Hotărâre privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare la persoanele juridice de la l0 lei/angajat/luna la 30 lei/angajat/luna si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice

Hotărâre privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare la persoanele juridice de la l0 lei/angajat/luna la 30 lei/angajat/luna si aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice

Continue reading

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Comunei Jilava, județul Ilfov in Republica Moldova Raionul laloveni, in perioada 24.03.2018 – 29.03.2018

Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Comunei Jilava, județul Ilfov in Republica Moldova Raionul laloveni, in perioada 24.03.2018 – 29.03.2018

Continue reading

Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Jilava pe anul 2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Jilava pe anul 2018

Continue reading

Hotărîre privind salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava si ale serviciilor publice, fara personalitate juridica, subordonate precum si indemnizatiile alesilor locali incepand cu 01 ianuarie 2018

Hotărîre privind salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jilava si ale serviciilor publice, fara personalitate juridica, subordonate precum si indemnizatiile alesilor locali incepand cu 01 ianuarie 2018

Continue reading