Anunț privind obligațiile bugetare restante

În conformitate cu prevederile art. 185, alin (1), lit b, din Legea nr 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, art. 32 din OG nr 6 din 31.07.2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și a H.C.L. nr 128/ 11.10.2019 privind aprobarea proceduriii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Jilava, prin prezenta, Primăria Comunei Jilava aduce la cunoștință publică, persoanelor fizice și juridice, că începând cu 14.10.2019 au posibilitatea de a beneficia de ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE DEBITELOR RESTANTE ÎNREGISTRATE până la 31.12.2018 DATORATE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI JILAVA.
Persoanele interesate pot depune o cerere tip pe care o pot procura fie din cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale, fie de la Registratura Primăriei.

Posted in Anunturi, Anunturi publice, Biroul impozite si taxe, Impozite si taxe, Informatii publice.