Hotarari pe anul 2017

Hotarare privind alegerea Presedintelui de sedintaHotarare privind aprobarea acoperirii integrale din excedentul anului fiscal 2016Hotarare privind aprobarea retelei scoalare din comuna JilavaHotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciile publice de salubrizareHotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care viceprimarul comunei Jilava poate acorda in anul 2017 ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in dificultate, precum si cunatumurile acestor ajutoare conform anchetelor socialeHotarare privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016 – 2030 Regiunea Bucuresti – IlfovHotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care, contravenientii personae fizice sau alte personae condamnate se efectueze ore de munca in folosul comunitatiiHotarare prin care se stabilesc si se sanctioneaza contaventiile la normele privind gospodarirea, administrarea si intretinerea domeniului public si privat al comunei JilavaHotarare privind aprobarea contului annual de executie bugetara al comunei Jilava pe anul 2016Hotarare Consiliu Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta extraordinara din data de 30 martie 2017 la sediul Primariei JilavaHotarare Consiliu Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta extraordinara din data de 30 martie 2017 la sediul Primariei JilavaHotarare privind alegerea Presedintelui de sedintaHotarare privind aprobarea bugetului comunei Jilava pe anul 2017Hotarare privind aprobarea transportului public de calatori desfasurat de R.A.T.B. intre Municipiul Bucuresti si Comuna JilavaHotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr.15/03.05.2017 privind aprobarea transportului public de calatori desfasurat de R.A.T.B. intre Municipiul Bucuresti si Comuna JilavaHotarare Consiliu Local al comunei Jilava, intrunit in sedinta extraordinara la data de 23 mai 2017