Hotarare privind bunul imobil Politehnica

Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Jilava al bun ului imobil „Politehnica”, situat in str. Magnoliei nr. 1, comuna Jilava, judetul Ilfov, in vederea concesionarii acestuia pentru cabinete medicale

Posted in Hotarari ale CL.