Hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr.3l din data de 23.10.2017

Hotărâre privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii “Infiintare Cresa, in connuna Jilava, iudelul llfov”cu suma de 180.913,19 lei

Continue reading

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.30 din data de 23.10.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Infiintare Cresa, in comuna Jilava, judetul Ilfov  

Continue reading

Grila salarizare 2018

Grila salarizare ianuarie 2018

Continue reading

Hotarari Consiliul Local Jilava, ianuarie 2018

Consiliul Local Jilava a luat, in luna ianuarie 2018, urmatoarele hotarari: Hotarare privind modificarea si completarea HCL38/23,10,2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici afaerenti Constructiei pasajului denivelat peste calea ferata Str. Centurii, Jilava Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile anului 2018 in comuna Jilava […]

Continue reading

Hotarari Consiliul Local Jilava, ianuarie 2018

Consiliul Local Jilava a luat, in luna ianuarie 2018, urmatoarele hotarari: Hotarare privind modificarea si completarea HCL38/23,10,2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Constructiei pasajului denivelat peste calea ferata Str. Centurii, Jilava Hotarare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile anului 2018 in comuna Jilava […]

Continue reading

Hotarari Consiliul Local Jilava, decembrie 2017

Consiliul Local Jilava a luat, in luna decembrie 2017, urmatoarele hotarari: Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Jilava Hotarare privind imputernicirea de reprezentare a primarului comunei Jilava in cadrul Adunarii Generale a Asociactiilor ADIA Ilfov Hotarare privind numiri in Consiliul de Administratie al Euro Prest Serv Jilava SRL Hotarare privind modificarea si completarea HCL […]

Continue reading

Hotarari Consiliul Local Jilava, noiembrie 2017

Consiliul Local Jilava a luat, in luna noiembrie 2017, urmatoarele hotarari: Hotarare privind rectificarea bugetara Hotarare privind executia bugetara Hotarare aprobarea puz Hotarare aprobarea asocierii comunei Jilava cu Sector 4 Bucuresti Hotarare studiu de fezabilitate infrastructura apa-canal HHotarare aprobare preturi tarife apa-canal Hotarare aprobarea strategiei de dezvoltare Jilava 2017-2030 Hotarare aprobarea regulamentului de functionare pentru […]

Continue reading

Hotarari Consiliul Local Jilava, octombrie 2017

Consiliul Local Jilava a luat, in luna octombrie 2017, urmatoarele hotarari Hotarari consiliul local Jilava

Continue reading

Hotarari consiliu pe anul 2016 Hotarari consiliu pe anul 2017

Continue reading