Informare privind operarea serviciilor publice de apă-canalizare în comuna Jilava

Compania Apă ILFOV a preluat, pe 7 februarie 2019, operarea sistemului de canalizare tip vacuum, statia de vacuum și stația de epurare a localității.
În prima etapă a preluării gestiunii serviciilor, Operatorul a preluat începând cu data de 02.06.2017 primele rețele și instalații din localitate și a pus în funcțiune rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă pe străzile Gării, Sabarului, Odăi, Mierlari, Morii si Șos.Giurgiului, unde în jur de 130 de gospodării au fost bransate la sistemul public.
În cea de-a doua etapa a preluării gestiunii serviciilor, oficializată la data de 07.02.2019, Operatorul a preluat operarea sistemului de canalizare tip vacuum, stația de vacuum și stația de epurare a localității. Rețeaua de canalizare vacuumatică din Jilava reprezintă o premieră în aria de operare a companiei, fiind prima localitate care dispune de un astfel de sistem de transport a apelor uzate menajere. Spre deosebire de canalizarea gravitaționala clasică, sistemul folosește presiunea diferențială de aer pentru transportul apelor uzate și toată rețeaua de canalizare este sub vacuum, adică sub o presiune negativă. Acest sistem acoperă aproape întreaga suprafață a comunei și în prezent este pus în funcțiune pe străzile Morii, Mierlari și șos.Giurgiului.
Pe termen mediu și lung, obiectivul companiei este de a extinde și moderniza rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare în întreaga localitate.În acest sens, Apă Ilfov și Ministerul Fondurilor Europene au semnat Contractul de Finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Infrastructură Mare 2014-2020. Pentru localitatea Jilava, au fost alocate fonduri în valoare de aprox. 10 milioane de euro pentru investiții ce vor consta, în principal, în: extinderea și modernizarea rețelelor de apă-canalizare, extinderea și reabilitarea conductelor de aducțiune, construirea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă, construirea și reabilitarea bazinelor de înmagazinare apă potabilă, construirea și reabilitarea stațiilor de pompare apă potabilă și apă uzată, branșamente și racorduri la consumatori.

Totodată, operatorul a prevăzut investiții și din fonduri proprii pentru realizarea de branșamente și racorduri până la limita de proprietate a utilizatorilor și, de asemenea, lucrări de înlocuire a echipamentelor și căminelor de vacuum care nu sunt conforme.

Pentru investițiile pe care Operatorul le va realiza în Jilava, se vor pune în aplicare cele mai bune soluții, astfel încât localitatea să se alinieze la standardele de mediu promovate în cadrul Uniunii Europene.

Apă Ilfov este Furnizorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din localitatea Jilava, județul Ilfov, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Jilava nr.41/02.10.2015 privind delegarea gestiunii serviciilor.
Compania Apă ILFOV a fost înființată prin asocierea mai multor Autorități Publice Locale din județ, acționarul majoritar fiind Consiliul Județean Ilfov.

Precizare importantă!
Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural, conform legii 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare.
Cetățenii care doresc branșarea/racordarea la sistemele publice de utilități de pe raza comunei Jilava se pot adresa Punctului de lucru al societății din localitate aflat la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 215.

Posted in Anunturi, Anunturi publice, Sv. public de apa si canalizare.